Geschiedenis

Het bestaan Bierenbroodspot gaat terug tot 1627

Aan de Vierwindenstraat 10 leidt een smal steegje naar de oudste scheepswerf van Amsterdam. Piet Bierenbroodspot volgt zijn vader op in 1960.

De werf begon in 1627 onder de naam Het Avontuur. Sinds 1885 is de werf in eigendom van de familie Bierenbroodspot. De grondlegger van de werf was Gerrit Bierenbroodspot.


Opgevolgd door de gebroeders Bierenbroodspot , Pieter Cornelis, Johannes Gerardus en Hendrik.              


Inmiddels draagt de werf de familienaam: Bierenbroodspot. De periode tussen 1885 tot 1900 werd vooral gekenmerkt door de bouw en onderhoud van houten tjalken, van 1900 tot 1960 hield men zich hoofdzakelijk bezig met het bouwen en herstellen van ijzeren dekschuiten.Piet Bierenbroodspot volgt zijn vader op in 1960. 

Onder leiding van Piet Bierenbroodspot worden er geen dekschuiten meer gebouwd maar zijn de werkzaamheden verlegd naar de watersport en scheepsmotoren. In 1980 doet Eric Bierenbroodspot zijn intrede in het bedrijf. Eric is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een aardgasmotor voor in een rondvaartboot. Dat heeft er toe geleid dat er nu twaalf rondvaartboten van de firma Canal Company rondvaren op CNG (aardgas). Heden ten dagen is het bedrijf zich aan het oriënteren voor elektrische voortstuwing in vaartuigen.

Piet Bierenbroodspot is op 20 maart 2018 overleden.                         

 Anno 2016 hebben Eric en Marion Bierenbroodspot de dagelijkse leiding van het bedrijf.


Piet Bierenbroodspot over Scheepswerf Bierenbroodspot