Algemene leveringsvoorwaarden

Voor particulieren zijn alleopdrachten aan ons, op al onze offertes, op alle met ons gesloten overeenkomstenzijn toepasselijk de

NEDERLANDSE JACHTBOUW INDUSTRIE VOORWAARDEN,

De leveringswaardenworden u op verzoek toegezonden.

Voor bedrijven zijn alle opdrachten aan ons, op al onze offertes, op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringswaarden worden u op verzoek toegezonden.